KAMO? (2013.)

IZVEDBA: Tatjana Vukadinović, Slađan Livnjak
KOREOGRAFIJA: Iva Nerina Sibila i plesači

snimka izvedbe: Krunoslav Marinac