TRIO (2013.)

IZVEDBA: Tatjana Vukadinović, Slađan Livnjak, Nikola Orešković
KOREOGRAFIJA: Iva Nerina Sibila i plesači

KAMO? (2013.)

IZVEDBA: Tatjana Vukadinović, Slađan Livnjak
KOREOGRAFIJA: Iva Nerina Sibila i plesači

DUET (2013.)

IZVEDBA: Nereja Lasić, Nikola Orešković
KOREOGRAFIJA: Iva Nerina Sibila i plesači