TRIO (2013.)

IZVEDBA: Tatjana Vukadinović, Slađan Livnjak/Josipa Lukinović, Nikola Orešković
KOREOGRAFIJA: Iva Nerina Sibila i plesači

snimka izvedbe: Krunoslav Marinac